HƯỚNG DẪN LẮP Ổ KHÓA CỐT DÀI PHÂN THỂ

Khôi Ròm - September 19, 2022 -

 PHONGTHINHCORP.VN hướng dẫn cách lắp đặt một ổ khóa cốt dài phân thể (tay gạt và chốt chết deadbolt rời nhau) trên cửa gỗ và cửa nhựa.