Tay đẩy hơi loại gắn cửa gỗ, cửa nhựa, cửa nhôm.

Khôi Ròm - September 19, 2022 -

 

Tay đẩy hơi loại gắn cửa gỗ, cửa nhựa, cửa nhôm.

Có 3 loại tay đẩy hơi thông dụng

Thông thường có 3 loại tay đẩy hơi thông thường cho cửa gỗ, cửa nhựa như sau: Tay đẩy hơi dạng trược, tay đẩy hơi dạng cùi chỏ, tay đẩy hơi gắn trên khung trên. Các loại tay đẩy hơi thường là loại gắn trên bề mặt khung cửa hoặc cánh cửa, một số được gắn âm bên trong cửa.

Với những loại tay đẩy hơi gắn âm, những loại này thường được gắn âm vào khung hoặc được gắn trực tiếp trên sàn dưới điểm xoay và được che giấu hoàn toàn - còn gọi là bản lề sàn.

Cuối cùng, tay đẩy hơi dạng âm trong cửa, nằm vừa văn với các khe hở trong khung cửa và cánh cửa, chúng được che giấu hoàn toàn ngay khi cửa đóng lại. Có loại điều chỉnh và không điều chỉnh được góc mở, vì vậy khi mua tay đẩy hơi cần chú ý điều này.